Algemene voorwaarden
         

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 De verwerking van de gegevens op startersevenement.nl en de totstandkoming van deze gegevens is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Bizniz Media VOF h.o.d.n. startersevenement.nl kan evenwel niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die in starten.nl is opgeslagen en is dan ook, behoudens opzet of grove schuld van startersevenement.nl, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via startersevenement.nl aangeboden informatie.

1.2 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.